Area de formació de la Cambra: +376 809292
E-mail: pepita@ccis.ad o stella@ccis.ad

Inscripció nova Llei de contractació pública

SI US PLAU, OMPLI EL FORMULARI PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ.

AVÍS LEGAL D’acord amb la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, les dades personals contingudes en aquesta sol·licitud s'incorporaran al registre de les activitats de tractament “Formació” titularitat de la Cambra. La finalitat d'aquest, és la d’enviar informació sobre els cursos de formació i altres activitats formatives i informatives, i gestionar-ne les inscripcions i el funcionament. No es preveu intercanviar dades amb altres entitats. Per al tractament d'aquestes dades s’adoptaran en el seu tractament les mesures tècniques i organitzatives més adequades per garantir-ne la seguretat. Vostè pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals, i d’altres drets reconeguts a la normativa mitjançant la seva sol·licitud escrita al nostre Delegat de Protecció de Dades Personals (dpd@ccis.ad)