Area de formació de la Cambra: +376 809292
E-mail: pepita@ccis.ad o stella@ccis.ad

Full d’avaluació

Aquest qüestionari és anònim. La vostra opinió i suggeriments ens ajudaran a millorar els cursos alhora que participareu en la qualitat dels nostres programes. Preguem contesteu amb la major sinceritat i claredat possible.  Moltes gràcies.

Valoreu els 14 paràmetres següents, de l’1 al 10 (on 1 és molt malament o en desacord i 10 és molt bé), així com tots aquells aspectes del curs a comentar, recomanacions o suggeriments.
OPINIÓ DEL CURS
CONTINGUT
FORMADORS
ORGANITZACIÓ I SECRETARIA