Inscripció formacions

SI US PLAU, OMPLI EL FORMULARI PER FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ.

Seleccioneu una formació
Camp obligatori
Camp obligatori
Seleccioneu una opció
Camp obligatori
Camp obligatori
Camp obligatori
Camp obligatori
Camp obligatori
Seleccioneu una opció

NORMATIVA SOBRE EL PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ ALS CURSOS
L’import de la matrícula s’haurà d’abonar, com a data màxima, 7 dies abans de l’inici del curs mitjançant qualsevol de les possibilitats especificades al full d’inscripció (targeta o gir bancari).
La plaça del curs no s’entendrà definitivament reservada fins que no s’hagi fet efectiu l’import de la matrícula.
Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la vostra inscripció es veiés afectada per aquesta limitació els hi ho faríem saber el més aviat possible.
Anul·lacions de matrícula:
7 dies abans de l’inici del curs: devolució del 100% de l’import de la matrícula*.
Entre 7 dies i el moment de l’inici del curs: no es retornarà l’import de la matrícula.
La Cambra es reserva el dret de cancel·lar el curs si no s’arribés al mínim d’assistència.
Es lliurarà un certificat acreditatiu a qui assisteixi a un mínim del 80% de les hores lectives.

AVÍS LEGAL: D'acord amb la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals, les dades personals contingudes en aquesta sol·licitud s'incorporaran al registre de les activitats de tractament “Formació” titularitat de la Cambra. La finalitat d'aquest, és la d'enviar informació sobre els cursos de formació i altres activitats formatives i informatives, i gestionar-ne les inscripcions i el funcionament. No es preveu intercanviar dades amb altres entitats. Per al tractament d'aquestes dades s'adoptaran en el seu tractament les mesures tècniques i organitzatives més adequades per garantir-ne la seguretat. Vostè pot exercir els drets d'oposició, accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals, i d'altres drets reconeguts a la normativa mitjançant la seva sol·licitud escrita al nostre Delegat de Protecció de Dades Personals (dpd@ccis.ad)

És obligatori llegir i estar d'acord